First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Advertisements
Featured post

Đào tạo Việt Nam học ở Việt Nam hiện nay

 

Cũng như ngành Hoa Kỳ học của nước Mỹ, ngành Đất nước học của Nga, Australia và một số nước khác, ngành Việt N am h ọc của chúng ta hiện nay là ngành khoa học nghiên cứu và đào tạo những kiến thức cơ bản và tương đối toàn diện về đất nước, con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Sự ra đời của ngành Việt Nam học là một tất yếu. Nó nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam ngày càng gia tăng của cả người Việt Nam và người nước ngoài; đồng thời cũng nhằm đáp ứng xu thế toàn cầu hoá, một xu thế tất yếu mà Việt Nam cần và không thể không tham gia. Làm thế nào để ta vừa tham gia vào cuộc chơi toàn cầu, vừa giữ được bản sắc của ta, không bị loại trừ cũng không bị hoà tan. Nhất là khi chúng ta vừa gia nhập WTO, ta càng cần hiểu ta hơn, cả điểm mạnh và những gì còn non nớt, cả ưu điểm và đặc biệt là những nhược điểm đang chi phối mọi hoạt động của chúng ta trong thời đại hiện nay, để tham gia vào cuộc cạnh tranh với các nước trên thế giới một cách công bằng và bản lĩnh.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21364

Ảnh hưởng của đối mới và hội nhập quốc tế đến giáo dục đạo đức trong gia đình việt nam hiện nay

 

Tiểu ban 9. Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững — Tiểu ban 10. Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững– Tiểu ban 11. Di cư và đô thị hóa trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19913

Blog tại WordPress.com.

Up ↑