First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Advertisements
Featured post

Xây dựng cổng thông tin điện tử tích hợp trong thư viện các trường đại học

Trong lộ trình phát triển hệ thống thông tin – thư viện với phương châm: “Thống nhất, Chuẩn hoá, Chia sẻ và Hội nhập”. Để hướng tới xây dựng thư viện số tại các trường đại học, cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử (Portal) để quản lý, chia sẻ khai thác tài nguyên thông tin (đặc biệt là nguồn thông tin dạng số) giữa các thư viện thành viên một cách hợp pháp và hiệu quả; từng bước hoà nhập vào xã hội thông tin khu vực và toàn cầu là một công việc hết sức cần thiết hiện nay.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21750

Mô hình tách từ, gán nhãn từ loại và hướng tiếp cận tích hợp cho tiếng Việt

Giới thiệu hai bài toán cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bài toán tách tử và bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, các hướng tiếp cận cho mỗi bài toán và tình hình nghiên cứu chung ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu và đề xuất mô hình cho bài toán tách từ tiếng Việt tận dụng thông tin tri thức từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tăng độ chính xác của bộ tách từ. Nghiên cứu và đề xuất mô hình gán nhãn từ loại tiếng Việt, xây dựng một mô hình gán nhãn từ loại hiệu quả như thiết kết corpus gán nhãn từ loại, thiết kế các tập đặc trưng khác nhau để tìm ra các đặc trưng hữu ích cho tiếng Việt. Trình bày quá trình lựa chọn, xây dựng mô hình và tiến hành thực nghiệm một mô hình tích hợp tách từ và gán nhãn từ loại tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15401

Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số

Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) – tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên quan và các nhiệm vụ thiết kế của hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Phân tích một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong Video số. Trình bày tổng quan về ORacle intermedia, nghiên cứu xây dựng ứng dụng cập nhật tìm kiếm và phát lại các đoạn Video đồng thời đưa ra các kết quả cài đặt thử nghiệm bao gồm các chức năng: nhập dữ liệu, tìm kiếm, xem Video và cập nhật danh mục chủ đề.

 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15296

Nghiên cứu một số vấn đề về đồng bộ dữ liệu trên thiết bị cầm tay

Trình bày tổng quan về đồng bộ dữ liệu: các khái niệm đồng bộ, các kiểu đồng bộ dữ liệu, các vấn đề phát sinh trong quá trình đồng bộ dữ liệu, các ứng dụng của đồng bộ dữ liệu OMA-SyncML, các công nghệ liên quan tới đồng bộ dữ liệu. Trình bày kiến trúc đồng bộ, giao thức đồng bộ, giao thức đặc tả, các mô hình đồng bộ dữ liệu OMA-SyncML. Nghiên cứu mô hình quản lý, công nghệ quản lý, giao thức quản lý, khung quản lý thiết bị OMA-SyncML. Nghiên cứu cơ chế bảo mật trong đồng bộ dữ liệu OMA-SyncML như: cơ chế xác thực, bảo mật đường truyền trong đồng bộ OMA, PKI trong đồng bộ dữ liệu OMA-SyncML. Tiến hành cài đặt ứng dụng Mobile Push Email (MPE) và đánh giá, phân tích thiết kế ứng dụng của nó

 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15977

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở ở khu vực đô thị (Thử nghiệm tại trường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) : Đề tài NCKH. QG.08.14

Nghiên cứu nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai cấp ở khu đô thị. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp cung cấp thông tin trên mạng Internet. Thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và một số bài toán ứng dụng Thiết kế và xây dựng một phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở nhằm hỗ trợ công tác quản lý đất đai ở các đô thị ở nước ta hiện nay, đồng thời tạo ra học liệu phục vụ đào tạo theo ngành Đại chất ở bậc đại học và sau đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23511

Blog tại WordPress.com.

Up ↑